OCCASION VD WEEK! 

APK-keuring

Wij verzorgen APK-keuringen voor diesel- en benzine-auto's.

Wat is APK?

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijke verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, bedrijfsauto, driewieler of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg, jaarlijks of om de twee jaar laten keuren.

Schade-taxaties

Ook kunt u bij ons 'aankloppen' voor schade-taxaties en schade-herstel. Wij verrichten onderhoud aan alle auto-merken en u krijgt GRATIS vervangend vervoer.

Autoschade hoeft alleen door een expert te worden getaxeerd, als die wordt vergoed door uw eigen verzekering of door een tegenpartij. Moet u de schade zelf betalen, dan is taxatie door een expert niet nodig.